Wanneer je je buitengesloten voelt in een groep kun je beter een oprechte lach van een namaaklach onderscheiden. Dit blijkt uit onderzoek van psychologen aan de Universiteit van Miami.

Volgens deze studie zijn mensen die zich afgewezen voelen beter in het onderscheiden van subtiele sociale signalen. Ze blijken met name goed in het herkennen van een neplach.

Om dit te toetsen verdeelden de onderzoekers proefpersonen over drie groepen. De ene groep lieten ze inbeelden dat ze sociaal geaccepteerd waren, de tweede groep moest denken aan een situatie waarin ze buitengesloten waren. De derde groep proefpersonen moest een neutrale situatie voor de geest halen. Daarna kregen de groepen videobeelden te zien van lachende mensen.

Interpretatie
De onderzoekers denken dat mensen die zich afgewezen voelen beter zijn in het onderscheiden van sociale signalen, omdat ze meer gemotiveerd zijn om toegelaten te worden tot een groep.

Dat voorkomt volgens de onderzoekers dat ze moeite doen in een situatie die toch geen vriendschap oplevert of dat ze juist een kans op toelating tot de groep missen. Het onderzoek verscheen in oktober in het tijdschrift Psychological Science.