Artsen kiezen vaak voor een verhoging van de dosis als een antidepressivum na zes weken niet aanslaat. Volgens promovendus en psychiater Eric Ruhé van het AMC in Amsterdam heeft dat echter geen zin.

Het extra voorschrijven kost de gezondheidszorg elk jaar 25 miljoen euro. Het gaat dan met name om de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI), een bepaald soort antidepressiva. Volgens Ruhé leidt een verhoging eerder tot bijwerkingen, terwijl er geen effect is.

Ruhé onderzocht patiënten die na zes weken het antidepressiva Paroxetine slikken nog niet waren opgeknapt. De helft kreeg een verhoogde dosis, de andere helft kreeg een placebo.

Richtlijnen
Met scans kon Ruhé aantonen dat er na verhoging van de dosis geen aantoonbaar effect van dit medicijn te vinden was in de hersenen. Ook verminderden de depressieve klachten van de patiënten niet.

De onderzoeker vindt dat de richtlijnen voor SSRI-gebruik moeten worden aangescherpt. Hogere doses zouden moeten worden ontraden. Zijn onderzoek verschijnt in het novembernummer van het AMC Magazine.