AMSTERDAM- Voor vrouwen met een sterk verhoogd risico op borstkanker is regelmatige zelfcontrole van de borsten wel nuttig.

In hun geval kunnen tumoren zo snel groeien dat zij op die manier eerder aan het licht kunnen komen dan wanneer de jaarlijkse controle door middel van een borstfoto wordt afgewacht.

Dat stellen de artsen R. Kaas en E. Rutgers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat zaterdag is verschenen.

KWF Kankerbestrijding

In juli besloot KWF Kankerbestrijding vrouwen voortaan niet meer te stimuleren zelf hun borsten regelmatig op knobbeltjes te onderzoeken, omdat uit wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat dit niet leidt tot minder sterfte aan borstkanker.

Het zelfonderzoek kon zelfs ook negatieve gevolgen hebben. Vrouwen die zelf hun borsten onderzoeken, stappen vaker naar de dokter en ondergaan vaker ingrepen die achteraf onnodig blijken. Ook Kaas en Rutger vinden dat zelfonderzoek in het algemeen niet zinvol is.

Vraagtekens

Elders in de jongste editie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde breken andere deskundigen juist wel een lans voor zelfonderzoek. Zij zetten vraagtekens bij de onderzoeken die uitwijzen dat het weinig zin zou hebben.

Als het regelmatig en goed wordt uitgevoerd, is zelfonderzoek volgens hen een eenvoudige manier om afwijkingen aan de borsten op te sporen.