AMSTERDAM - Artsen en onderzoekers hebben de kans op het krijgen van één van de 56 verschillende soorten kanker becijferd. Daaruit blijkt dat 43,9 procent van de mannen en 38,1 procent van de vrouwen ooit in hun leven kanker krijgt. Ruim 30 procent van alle pasgeborenen krijgt voor zijn tachtigste kanker.

De cijfers staan in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat zaterdag verschijnt. Volgens de onderzoekers zijn de berekeningen belangrijk voor toekomstig beleid en publieksvoorlichting.

Zo is de kans dat een vrouw borstkanker krijgt, het grootst tussen de 50 en de 75 jaar. Vrouwen in die leeftijdsgroep moeten extra worden gestimuleerd om mee te doen aan bevolkingsonderzoek, aldus de wetenschappers.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen. Maar de becijferingen tonen aan, dat een 50-jarige man minder dan een procent kans heeft dat hij deze ziekte binnen tien jaar krijgt. De wetenschappers stellen daarom het nut van een speciale test die mogelijk prostaatkanker aantoont, ter discussie.

In 2005 hoorden ruim 81.000 mensen dat ze kanker hadden. Voor het merendeel van hen was dat voor de eerste keer. Bijna veertigduizend Nederlanders overleden aan de gevolgen van de ziekte.

De onderzoekers verwachten dat de sterftekans bij kanker in de komende decennia afneemt door vorderende behandeltechnieken.