Eén van de meest belangrijke keuzes die we maken in ons leven is het bedrijf waarvoor we werken. Deze keuze wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een opvallende factor is dat werknemers meer geneigd zijn om te werken voor bedrijven waarvan de eerste letter overeenkomt met hun eigen naam.

Dit blijkt uit onderzoek van prof. dr. Frederik Anseel en prof. dr. Wouter Duyck van de Universiteit Gent. Het onderzoek werd gepubliceerd in Psychological Science.

'Name-letter'-effect
Dit zogenoemde 'name-letter'-effect houdt in dat mensen een voorkeur hebben voor zaken die beginnen met dezelfde letters als hun eigen naam. De basis van dit effect ligt in het feit dat mensen onbewust positieve gevoelens hebben over alles wat verbonden is met de eigen persoon.

In hun onderzoek toonden de onderzoekers aan dat de keuze voor een bepaalde werkgever inderdaad beïnvloed wordt door het 'name-letter'-effect. Er waren 12 procent meer overeenkomsten tussen de namen van werknemers en werkgevers dan men zou verwachten op basis van kansberekening.

Daarbij stelden de onderzoekers vast dat dit effect gevonden werd voor elke letter van het alfabet, maar sterker werd naarmate bepaalde letters minder frequent voorkomen.