AMSTERDAM - Veel jongeren vinden dat ze gezond leven, maar in werkelijkheid doen ze juist niet. Ze gaan zich te buiten aan alcohol- en drugsgebruik, roken en lijden aan overgewicht.

Dat constateert de Nationale DenkTank na onderzoek. De denktank schat de maatschappelijke kosten als gevolg van roken, drinken en ernstig overgewicht dit jaar op 7,8 miljard euro.

De Nationale DenkTank presenteert vrijdag de uitkomsten van het onderzoek dat is gebaseerd op tweehonderd gesprekken met jongeren en een online-enqûete waaraan vijfduizend jongeren deelnamen.

Van de ondervraagden vindt 83 procent dat hij of zij gezond leeft, maar in werkelijkheid houdt 47 procent er een ongezonde levensstijl op na. Volgens de denktank is het onder de ongezondsten nog erger gesteld: 62 procent van hen heeft het idee toch gezond te leven.

Gevaren

De jongeren vinden drugsgebruik en roken de grootste gevaren voor de gezondheid. Ze zien alcohol als een minder grote bedreiging. Het DenkTank-onderzoek toont echter aan 33,1 procent van de jongeren boven de 16 jaar doet aan het zogenoemde binge-drinken; in korte tijd veel alcohol (meer dan vijf glazen) achter elkaar nuttigen.

De jongeren zitten er niet echt mee. Eén op de vijf (22,8 procent) vindt dat je bij zes glazen nog niet te veel hebt gedronken. Van de jongeren boven de 16 is dat zelfs 44,7 procent. Eén op de zes jongeren vindt twaalf glazen alcohol niet te veel.

Ouders

Van de ondervraagden vindt 44 procent dat ouders kunnen helpen bij de verbetering van hun leefgedrag. Aan de andere kant hanteert een derde van de ouders geen regels wat betreft de alcoholconsumptie.

Overgewicht

Overgewicht komt bij een op de tien jongeren voor. Van hen vindt 62,2 procent dat hij of zij toch gezond leeft. "Als de huidige trends doorzetten, zal vooral obesitas de komende jaren sterk toenemen waardoor de totale maatschappelijke kosten met 23 procent zullen stijgen'', aldus de denktank.