Functionele gezinstherapie in het gezin kan jongeren die zware geweldsdelicten hebben gepleegd, helpen om op het rechte pad te blijven. Zij plegen maar half zo vaak een geweldsdelict dan onbehandelde delinquenten.

Promovendus René Breuk van de Vrije Universiteit in Amsterdam volgde 37 jongeren die deze therapie na hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting kregen. Twaalf maanden later vergeleek hij hun situatie met 36 jeugddelinquenten die alleen door jeugdreclassering waren begeleid.

De niet-behandelde delinquenten spendeerden gemiddeld 116 dagen in de cel. 28 jongeren die de therapie hebben afgemaakt, hebben gemiddeld 19 dagen in de gevangenis doorgebracht. Ook bleven zij op school of op hun werk en waren er minder conflicten binnen het gezin.

Wel pleegden zij nog evenveel kleine vergrijpen als hun niet-behandelde leeftijdsgenoten. Volgens Breuk komt dit doordat er nog geen aanpassingen zijn gedaan in de omgeving van de delinquent. Zo kan er nog steeds invloed van verkeerde vrienden bestaan.

Communicatie
Met behulp van 'functionele gezinstherapie' wordt er een betere sfeer in het gezin gecreëerd, de ouders leren om samen met de kinderen problemen op te lossen en beter te communiceren. De ouders krijgen waar nodig ook opvoedingsvaardigheden aangeleerd.