AMSTERDAM - Er moet één richtlijn komen voor de reanimatie van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Bussemaker doet geen uitspraken over wat de richtlijn zou moeten inhouden. Dat wil zij overlaten aan artsenorganisaties.

De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuisartsen (NVVA) heeft al aangekondigd samen met de huisartsen de richtlijn voor reanimatie in verpleeghuizen onder de loep te nemen.

Commotie

Bussemaker reageert met haar brief op de commotie die vorige maand ontstond over het reanimatiebeleid in het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort.

Dat verzorgingshuis had aangekondigd patiënten boven de 70 niet meer te reanimeren bij bijvoorbeeld een hartstilstand, tenzij ze zelf hadden aangegeven dat wel te willen.

Reanimatiebeleid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het reanimatiebeleid in het Amersfoortse verzorgingshuis onderzocht.

Op basis van dat onderzoek constateert Bussemaker dat de beleidswijziging op zich goed met alle betrokkenen was besproken, maar dat de communicatie 'zeer ongelukkig' uitpakte. "Vooral het benoemen van een leeftijdsgrens heeft geleid tot onrust en verwarring", constateert de staatssecretaris.

Naar aanleiding van de ophef heeft het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis de nieuwe lijn weer ingetrokken. Net als voorheen worden alle patiënten nu gereanimeerd, tenzij zij hebben laten weten dat niet te willen.