Het ziekteverloop bij MS wordt bepaald door de locatie van verlies van hersenweefsel. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van arts-onderzoeker Bas Jasperse van het VU Medisch Centrum.

MS is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) waarbij de 'isolatielaag' (de myelineschede) rond de zenuwbanen wordt aangetast. Hierdoor is de prikkeloverdracht van zenuwen verstoord. Dat zorgt voor het ontstaan van uiteenlopende lichamelijke beperkingen.

Volgens de onderzoeker komt het uitvallen van specifieke lichaamsfuncties bij mensen met MS door het verlies van hersenweefsel op bepaalde plekken.

In eerder onderzoek toonde Jasperse al aan dat de mate van hersenweefselverlies en de hoeveelheid ontstekingshaarden vroeg in de ziekte bepalend zijn voor de snelheid waarmee hersenweefsel afneemt in de periode daarna. Met deze ontdekking is het mogelijk de ontwikkeling van de ziekte op langere termijn te voorspellen.

In zijn proefschrift wordt deze bevinding uitgebreid naar specifieke lichaamsfuncties. Jasperse hoopt op dinsdag 2 september te promoveren aan het VU Medisch Centrum.