Een op de drie artsen voelt zich tijdens de nachtdienst onzekerder dan overdag. Vooral jonge artsen zeggen hier last van te hebben. Dit meldt het vakblad Medisch Contact.

Het tijdschrift ondervroeg 746 artsen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen zich 's nachts onzekerder voelen dan mannen.

De artsen zijn dan wel niet zo zeker als overdag. Toch zegt meer dan 90 procent van de artsen dat patiënten ook 's nachts in goede handen zijn.

Ze zijn minder tevreden over de mogelijkheid voor aanvullend onderzoek 's nachts. Een op de vijf artsen geeft hiervoor een matig of onvoldoende. Het minst tevreden zijn de artsen over de mogelijkheden 's nachts aanvullend radiologisch en laboratoriumonderzoek te laten doen.