Het dagelijks verbranden van wierook verhoogt de kans op verschillende soorten kanker aan de luchtwegen. Als iemand ook sigaretten rookt, is het effect nog erger.

Deze studie bewijst dat het inademen van wierooklucht een verhoogd risico op kanker geeft. Voor het onderzoek is gekeken naar meer dan 61.000 Chinezen ouder dan 45 jaar. Ongeveer driekwart van de deelnemers bleek dagelijks wierook te branden. Vervolgens werden ze tien jaar lang gevolgd.

Van deze groep hebben bijna 1200 mensen een vorm van hoofd-, hals- of longkanker gekregen. Daarbij bleek dat hoe vaak wierook gebruikt werd van grote invloed was. Deelnemers die ook rookten, hadden een nog hogere kans op het ontwikkelen van kanker.

De studie is verricht door Amerikaanse en Deense wetenschappers in Singapore. Het artikel wordt op 1 oktober in het blad Cancer gepubliceerd.

Wierook

Wierook is gemaakt van allerlei plantenmaterialen gemengd met oliën. Als deze verbrand worden, levert dat allerlei kankerverwekkende stoffen op. Bij inademing van wierooklucht komen deze stoffen in de longen, waar ze kanker kunnen veroorzaken. Niet-rokers, die sporadisch wierook gebruiken, lopen geen verhoogd risico.