Onderzoeker Filip Smit heeft ontdekt dat een depressie is te voorkomen. In zijn proefschrift toont hij aan dat het mogelijk is het risico op het ontstaan van een depressie met 30 procent te verminderen.

Zijn studie 'Preventing Depression' behandelt vier vragen: Hebben we depressiepreventie nodig? Weten we waar te beginnen? Heeft het effect? Is het kosteneffectief?

Niet alleen betekent dit een vermindering van menselijk lijden, maar ook een vermindering van de kosten die de gevolgen van een depressie voor de samenleving met zich meebrengt.

Impact van studie
De onderzoeker is zelf verrast over de impact van zijn studie. Door de uitkomsten van zijn onderzoek is depressiepreventie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars op de agenda komen te staan.