Chronisch gebruik van verslavende kalmerings- en slaapmiddelen (benzodiazepines) kan voorkomen worden door een elektronische vragenlijst. Door tijdgebrek komen huisartsen er echter niet aan toe deze stelselmatig te gebruiken.

Dat blijkt uit onderzoek van Saskia Zandstra. Zij promoveert vandaag aan het UMC St Radboud in Nijmegen.

De onderzoekster, zelf huisarts, vergeleek kortdurende en langdurende gebruikers van benzodiazepines. Zo kwam ze tot een risicoprofiel voor de chronische gebruiker.

Meer dan 2 procent van de bevolking krijgt langdurig kalmerings- en slaapmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Maar chronisch gebruik hiervan heeft haast geen zin.

De risico-indicatoren werden door de onderzoekster verwerkt in een elektronische vragenlijst voor huisartsen om chronisch gebruik te voorkomen. Deze lijst bleek preventief goed te werken.