Van alle Nederlanders beoordelen Limburgers hun gezondheid het laagst. Dit blijkt uit de meest recente uitkomsten van de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 80 procent van de bevolking beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot zeer goed. Bijna een op de vijf personen echter vindt de eigen gesteldheid minder goed. Limburgers zijn in die laatste groep oververtegenwoordigd.

Iets minder dan 20 procent beoordeelt de eigen gezondheidstoestand als minder goed tot slecht. Vooral Limburgers (23 procent) en inwoners van Flevoland (21 procent) voelen zich minder gezond.

In Limburg en Flevoland gaan naar verhouding ook meer mensen naar de huisarts dan in de andere provincies. Gemiddeld genomen heeft bijna 73 procent van de bevolking minstens één keer per jaar contact met de huisarts. In Limburg en Flevoland is dit aandeel met 76 procent het hoogst. Friezen gaan het minst vaak naar de huisarts.