Steeds meer mensen hebben een hoge bloeddruk die niet meer te behandelen is. Dat komt omdat mensen te lang wachten met naar de arts gaan, zodat ze te laat met medicatie beginnen. Dit schrijft de American Heart Association (AHA) in een onlangs verschenen rapport.

Mensen met een hoge bloeddruk wachten niet alleen te lang met naar een arts gaan, ook andere factoren zoals levensstijl, spelen een rol.

Resistent
De AHA noemt hoge bloeddruk onbehandelbaar of resistent, wanneer een patiënt ondanks het gebruik van drie verschillende soorten medicijnen nog steeds geen normale bloeddrukwaarden bereikt. Hieronder vallen dus ook mensen bij wie met vier of meer verschillende medicijnen wel een normale waarde bereikt kan worden.

De onderzoekers schatten dat het om 20 tot 30 procent van de patiënten gaat, die hun medicijnen wel volgens voorschrift gebruiken. Resistentie komt volgens hun vooral voor bij ouderen, mensen met overgewicht, een natriumrijk dieet, slaapapneu of een chronische nierziekte. 

Maar ook bij overmatig gebruik van alcohol, drop of pijnstillers. Deze hebben dezelfde invloed op de bloeddruk of verminderen de werking van de medicijnen.

De AHA verwacht dat het percentage patiënten dat drie of meer medicijnen voorgeschreven krijgt, de komende tien jaar met 10 procent zal stijgen.