Onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum laat zien dat een familiegeschiedenis met borstkanker geen goede voorspellende waarde heeft voor het vroegtijdig ontwikkelen van borstkanker bij vrouwelijke familieleden. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift BMC Cancer.

In eerdere studies is aangetoond dat er een verhoogd risico op borstkanker is voor familieleden van borstkankerpatiënten. Dat is dan ook een indicatie voor borstkankerscreening. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten van deze onderzoeken mogelijk vertekend en niet representatief.

Aan het onderzoek werkten 2000 vrouwen mee. Het bleek dat de voorspellende waarde voor het ontwikkelen van borstkanker voor de leeftijd van 70 jaar 13 procent was. Voor de leeftijd van 50 jaar 11 procent, en slechts 1 procent voor de leeftijd van 30 jaar.

Volgens de onderzoekers worden veel te veel vrouwen die geen borstkanker ontwikkelen op vroege leeftijd op basis van de indicatie familiegeschiedenis onnodig gescreend. Ze pleiten dan ook voor meer regels alvorens jonge vrouwen te adviseren deel te nemen aan screeningsprogramma's. Vooral gezien de psychologische belasting die screening met zich meebrengt.