DEN HAAG - De zorg moet meer oog krijgen voor de gevoelsmatige en praktische afwegingen van mensen bij abortus en euthanasie. Op dit moment spelen medische en ethische overwegingen een te grote rol.

Dat heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) gezegd tegen het kabinet.

Angst, het ontbreken van toekomstperspectief en de vraag naar zingeving spelen een belangrijke rol in het besluit om wel of niet euthanasie te plegen, schrijft de RMO. Bij abortus is dat vaak geldgebrek, het afmaken van een opleiding of het ontbreken van een kinderwens.

Psychosociale hulp

De RMO vindt dat er meer rekening met deze afwegingen moet worden gehouden. Mensen die voor de keuze van abortus of euthanasie staan, moeten meer professionele, psychosociale hulp van specialisten krijgen. Ook moeten artsen in spe tijdens hun opleiding meer aandacht krijgen voor de emotionele en praktische kanten van abortus en euthanasie.