BRUSSEL - Nederland moet meer aandacht besteden aan de preventie van hart- en vaatziekten. Dat advies geeft Arne Björnberg, leider van een Europees onderzoek, de Consumenten-Hartindex.

Van 29 Europese landen bezet Nederland volgens het donderdag verschenen onderzoek de zesde plaats als het gaat om informatie over, preventie en behandeling van deze aandoeningen. Luxemburg voert de Europese ranglijst aan, gevolgd door Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland.

"De zwakke plek van de hartzorg in Nederland ligt duidelijk bij preventie, keuze en informatie. De informatie over waar de beste zorgverlener op hartgebied kan worden gevonden, is niet echt toegankelijk", laten de onderzoekers weten.

Communiceren

Verder moeten specialisten beter met hun patiënten communiceren door kopieën van hun brieven ook naar de patiënt te sturen. De onderzoekers bevelen een nationaal hartscreeningsprogramma aan.

Het is de eerste keer dat de Consumenten Hartindex, een vergelijking van de zorgstelsels in heel Europa vanuit consumentenoogpunt, verschijnt.

De onderzoekers keken naar vijf kerngebieden: informatie, toegankelijkheid, preventie, procedures en resultaten. De index wordt samengesteld uit openbare statistieken en onderzoek door de analyse- en informatieorganisatie Health Consumer Powerhouse.