AMSTERDAM - Er zijn te weinig gespecialiseerde tandartsen voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De 33 erkende specialisten op dit gebied kampen hierdoor met wachtlijsten.

Dat zegt Ted Zuidgeest, voorzitter van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).

De omgang met geestelijk gehandicapten vraagt om een andere aanpak, zegt Zuidgeest. "Voor die mensen is hun hele dagstructuur al overhoop gegooid als ze in de wachtkamer zitten. De overgang van de wachtkamer naar de behandelkamer is ook zwaar. Soms moeten ze thuis worden behandeld. Ook kan narcose nodig zijn." Daar komt nog bij dat de patiënten soms afwijkende tandproblemen hebben.

Ook het inplannen van de patiënten is lastiger. "Je weet nooit hoe lang het gaat duren", zegt Zuidgeest.

Onderzoek

Uit een onderzoek in 2002 bleek dat een derde van de gehandicapten in Noord-Holland die thuiswonen niet naar de tandarts gaat. Onder de totale Nederlandse bevolking is dit ongeveer vijf procent.

Om meer patiënten naar de tandarts te krijgen, moet volgens Zuidgeest veel gebeuren. "Er moeten meer specialisten komen, daar wordt aan gewerkt met een nieuwe opleiding die net de eerste twee studenten heeft afgeleverd." Daarnaast is voorlichting nodig. "Ouders van gehandicapten moeten hun kind vaak al van het ene naar het andere ziekenhuis slepen, ze vrezen dat een bezoek aan de tandarts een extra belasting is en gaan vaak pas als er problemen zijn."