Patiënten met een te hoge bloeddruk kunnen baat hebben bij advies en verstrekking van medicijnen via speciale pagina's op het internet. Dit in combinatie met bloeddrukmetingen thuis. Dat melden Amerikaanse wetenschappers in het medische weekblad JAMA.

De wetenschappers onderzochten of internetzorg zonder artsenbezoek haalbaar is. Aan het onderzoek werkten 778 patiënten mee. Een deel van de groep kreeg de standaardzorg.

Een ander deel van de groep voerde thuis bloeddrukmetingen uit en kreeg daarnaast advies via speciale internetpagina's. De derde groep kreeg ook medicijnen voorgeschreven via internet. De patiënten konden onder meer hun artsen mailen, herhaalrecepten aanvragen en medische informatie opvragen.

Van de eerste groep had 31 procent na een jaar de bloeddruk onder controle. Van de tweede groep 36 procent. In de derde groep lag het percentage veel hoger met 56 procent. De wetenschappers denken dat dit komt omdat internetzorg altijd beschikbaar is, waardoor patiënten wanneer het hen uitkomt de zorg kunnen krijgen die zij willen.