Een 3D-bril is één van de twee nieuwe methodes om tumoren in borsten voortaan beter te kunnen herkennen. Zowel onderzoekers aan de Mayo Clinic als radiologen in Amerika geven aan nieuwe methodes te ontwikkelen.

De radiologen hebben een 3D-bril ontwikkeld waarmee artsen in de borsten kunnen kijken. Hierdoor zien ze beter of er tumoren aanwezig zijn. Bij de tweede methode wordt er gebruik gemaakt van moleculaire technieken. Met deze methode kunnen artsen een beeld maken dat gelijkwaardig is aan een MRI, die wel veel goedkoper is.

Beide methodes zijn nog in de experimentele fase, maar zijn erg belangrijk. Het is namelijk moeilijk om met een traditionele mammografie tumoren bij borsten met een grote dichtheid van melkklieren te herkennen. Terwijl juist vrouwen met dat soort borsten een grotere kans op borstkanker hebben.

Dichtheid
Ongeveer de helft van de vrouwen onder de vijftig heeft een grote dichtheid van melkklieren. Ook eenderde van de vrouwen boven de vijftig heeft een hoge dichtheid. Deze afname komt omdat de hoeveelheid klieren dan vaak afneemt en er vet voor in de plaats komt. Vetweefsel heeft een lagere dichtheid dan melkklieren.

In Nederland worden vrouwen tussen de 50 en 75 jaar elke twee jaar gecontroleerd door middel van een mammografie.