Medisch handelen varieert tussen praktijken en ziekenhuizen. Dit komt niet zozeer door verschillende voorkeuren van artsen, maar wordt vooral veroorzaakt door verschillen in omstandigheden en dat artsen elkaar na-apen. Dit concludeert Nivel-onderzoeker Judith de Jong.

In behandeling en diagnostiek verschillen artsen meer van collega's die in andere praktijken werken, dan van collega's in dezelfde praktijk. Ditzelfde geldt voor artsen in ziekenhuizen.

De overeenkomsten binnen praktijken en ziekenhuizen ontstaan vooral onbewust. Als er weinig zekerheid is over een bepaalde behandeling, zal een arts sneller dezelfde aanpak volgen als zijn collega's.

Werken in verschillende ziekenhuizen

"Een opvallende bevinding kwam uit het onderzoek onder artsen die in verschillende ziekenhuizen werken", vertelt De Jong. "Artsen die in twee ziekenhuizen werken, blijken bij vergelijkbare patiënten in deze ziekenhuizen verschillende dingen te doen. De keuzes die ze maakten, pasten bij wat gebruikelijk was in het ziekenhuis waar zij hun patiënten behandelden. Dit is een sterke aanwijzing voor de rol van de omstandigheden in variatie van medisch handelen."