Een maagverkleining of maagband heeft alleen blijvend effect als ook het eetgedrag en de leefstijl veranderen, zo concludeert medisch psycholoog Gerbrand van Hout in zijn proefschrift aan de Universiteit van Tilburg.

Van Hout concludeert dat patiënten die zich aanmelden voor een maagband of maagverkleining in psychosociaal opzicht duidelijk verschillen van de rest van de bevolking. Zo rapporteren zij een negatieve lichaamshouding, gestoord eetgedrag en een minder actief probleemoplossend vermogen.

Of het patiënten lukt om na de ingreep hun leefstijl te veranderen, blijkt mede afhankelijk te zijn van psychologische factoren, zoals de functie van eten voor de patiënt en de aanwezigheid van een sociaal netwerk.

Van Hout adviseert daarom om kandidaten voor een maagband of maagverkleining te laten begeleiden door chirurgen, gastro-enterologen, diëtisten en psychologen. Dan kan vóór een eventuele operatie al worden beoordeeld bij wie een ingreep niet het beoogde effect zal hebben.