De voordelen van het eten van nitraatrijke groenten wegen op tegen de nadelen. Dit blijkt uit een rapport van de Europese Voedselveiligheidautoriteit EFSA. In Nederland blijft echter het advies gelden maximaal twee keer per week nitraatrijke groenten te eten. Dit omdat het nitraatgehalte in Nederlandse groenten hoger is dan in andere EU-landen.

De EFSA liet de gevaren van nitraat in groenten onderzoeken. Slechts 2,5 procent van de Europeanen krijgt meer nitraat binnen dan de dagelijkse aanvaardbare hoeveelheid.

Nitraatrijke groenten
Nitraat zit in bladgroenten als andijvie, bleekselderij, postelein, raapstelen, waterkers, rode biet, snijbiet, sla, spinazie, spitskool, Chinese kool, koolrabi en venkel. Nitraat wordt in het lichaam omgezet tot de schadelijke stof nitriet.

Vooral rucola blijkt veel nitraat te bevatten. Wie elke dag rucola eet, zit al snel aan zijn limiet. Volgens de onderzoekers is het echter niet waarschijnlijk dat mensen zo vaak nitraatrijke producten consumeren. 

Twee keer per week
In Nederland is het nitraatgehalte in groenten hoog in vergelijking met andere EU-landen. Zelfs meer dan op Europees niveau is toegestaan. Het Voedingscentrum adviseert om maximaal twee keer per week nitraatrijke groenten te eten. Als Nederlandse groenten aan de Europese norm voldoen, dan vervalt dit advies.

Vis
Ook adviseert het Voedingscentrum om liever niet nitraatrijke groenten te combineren met vis. Recent onderzoek van het RIVM en TNO ondersteunt dit advies. Dit onderzoek is nog niet meegenomen in het rapport van de EFSA.