Nederlanders spreken sneller dan Vlamingen. Dit bleek in 2004 al uit onderzoek, maar werd destijds bestempeld als een van de wetenschappelijke blunders van dat jaar. Nieuw onderzoek toont aan dat de resultaten van het onderzoek wel degelijk kloppen.

Dit concludeert taalkundige Hugo Quené, verbonden aan het Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS van de Universiteit Utrecht.

De onderzoeker richtte zich in zijn onderzoek op de interviews van ongeveer 15 minuten met 80 Nederlandse en 80 Vlaamse leerkrachten, die ook in het onderzoek van 2004 zijn gebruikt.

Uit het onderzoek blijkt dat verschillende factoren van invloed zijn op het spreektempo. De belangrijkste factor is de lengte van de frase: langere frasen, die uit meer lettergrepen bestaan, worden in het algemeen sneller uitgesproken. Uit het onderzoek blijkt ook dat geslacht en leeftijd invloed hebben op iemands spreektempo.