Deze maand start bij 300 diabetespatiënten een onderzoek met een nieuwe pillendoos. De Simpill houdt de patiënt in de gaten en geeft een waarschuwing als hij zijn medicijnen vergeet.

Als patiënten hun medicijnen vergeten, worden ze via een sms'je gewaarschuwd. Bovendien verzamelt het doosje alle gegevens over het slikgedrag van de patiënt.

Apothekers, artsen en verpleegkundigen krijgen hierdoor beter inzicht in de therapietrouw van hun patiënten. Patiënten kunnen dan ook gericht hulp krijgen bij het verbeteren van hun medicijngebruik.

De therapietrouw van patiënten ligt gemiddeld tussen de 40 en 70 procent, zo is bekend uit eerder onderzoek van het Nivel. Ondanks talrijke pogingen de therapietrouw van patiënten te verbeteren, is dit de afgelopen decennia niet gelukt.