Zorgverzekeraars moeten maatregelen nemen om de privacy van verzekerden beter te beschermen. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De meeste verzekeraars hebben al stappen ondernomen om de privacy te waarborgen van verzekerden, maar meer verbeteringen zijn noodzakelijk. Zo bewaart bijna de helft van de zorgverzekeraars de medische persoonsgegevens langer dan wettelijk is toegestaan.

Verder ontbreken vaak bepalingen over de materiële controle, misbruik en oneigenlijk gebruik in de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

De NZa deed onderzoek naar de wijze waarop zorgverzekeraars omgaan met persoongegevens. Door het onderzoek wil de zorgautoriteit inzicht krijgen in de mate waarin verzekeraars organisatorische en technische maatregelen nemen en of zij voldoen aan de wet- en regelgeving.