Het alcoholgebruik onder zwangere vrouwen neemt af. Toch zijn er ook nog steeds vrouwen die denken dat bijvoorbeeld het drinken van een bruin biertje goed is voor de borstvoeding. Dit blijkt uit onderzoek van Tactus Verslavingszorg.

Bijna 200 vrouwen en 50 professionals deden mee aan het onderzoek, dat werd gehouden met behulp van een online vragenlijst. Uit het onderzoek bleek dat veel vrouwen wel weten dat alcohol schade kan toebrengen aan het ongeboren kind, maar niet dat één glas wijn al schadelijk kan zijn.

Folder
In het onderzoek is gekeken naar het alcoholgebruik onder zwangere vrouwen en de voorlichtingsactiviteiten die er zijn. Vrouwen worden het liefst voorgelicht door middel van een folder, terwijl de professional deze informatie bij voorkeur mondeling overdraagt.

Tactus Verslavingszorg is van mening dat voorlichting aan de doelgroep nog steeds nodig is tijdens de zwangerschap en de eerste zes maanden ná de zwangerschap. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wil Tactus bekijken hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden.