De zorg voor diabetespatiënten verbetert door een systematische aanpak. Dit is de conclusie van onderzoekster Laura Welschen. Zij promoveert op 9 mei aan het VU medisch centrum in Amsterdam.

Patiënten met type 2 diabetes hebben vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals huisartst, internist en diëtist. Deze zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd.

Door dit door een systematische aanpak beter op elkaar af te stemmen, kan de zorgverlening verbeteren. Dit wordt ook wel disease management genoemd.

Jaarlijkse controle
In West-Friesland bestaat een Diabetes Zorgsysteem dat werkt op basis van disease management. Jaarlijks krijgen patiënten een uitnodiging voor een lichamelijk onderzoek en voor een bezoek aan een diëtist en een diabetesverpleegkundige. Als het nodig is, verwijzen ze de patiënten door naar een specialist. Ook krijgen de huisartsen toegang tot de centraal opgeslagen patiëntgegevens.

De onderzoekster bekeek de gegevens uit de database van het systeem in West-Friesland van 1998 tot 2005 en concludeerde dat deze manier van werken succesvol is. De bloeddruk, het cholesterol en de glucosepiegels van de patiënten verbeterden blijvend in die periode.