Er kan nog heel veel verbeteren aan de klantvriendelijkheid van ziekenhuizen. Dit blijkt uit de resultaten van een meldactie, die de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft gehouden.

Bijna 2400 mensen vulden de afgelopen twee weken een uitgebreide vragenlijst in. Van die groep mensen was 47 procent positief over hun ervaringen met hun ziekenhuis. Eenzelfde percentage bleek negatief over hun ervaringen met hun ziekenhuis.

De meeste mensen beklaagden zich vooral over de lange wachttijden, het ontbreken van een vast aanspreekpunt, gebrek aan tijd en het meerdere keren moeten vertellen van hetzelfde verhaal. Vriendelijkheid en betrokkenheid van het personeel zijn positieve aspecten.

Wachttijden
Volgens de NPCF is de dienstverlening in veel ziekenhuizen niet meer van deze tijd. De grootste ergernis is de wachttijd. Zelfs bij een opname geeft 38 procent aan niet op de afgesproken tijd te zijn geholpen. Bij een bezoek aan een polikliniek is het nog erger: 42 procent.

Eén op de drie mensen bij wie de wachttijd uitliep moest meer dan een uur wachten. Ook stoort het mensen dat ze bij overschrijding van de wachttijden daarover geen informatie krijgen. In 88 procent van de gevallen werd er in de polikliniek geen enkele informatie gegeven.

Rapportage
De komende weken zal de NPCF de uitkomsten grondig analyseren. De rapportage die daarvan gemaakt wordt, zal aan ziekenhuizen en brancheorganisaties worden aangeboden.