Een rookverbod weerhoudt jongeren er van om te roken. Dit is aangetoond in een studie in Massachusetts.

In steden waar er een streng antirookbeleid wordt gehandhaafd hebben jongeren 40 procent minder kans om regelmatig te roken. Dit in tegenstelling tot steden waar er geen antirookbeleid is, of waar het beleid slecht wordt nageleefd.

De Amerikaanse onderzoekers volgden voor dit onderzoek vier jaar lang bijna 3000 tieners. Ongeveer 9 procent bleek uiteindelijk met roken te zijn begonnen. In steden waar er geen antirookbeleid was ging één op de tien jongeren roken. Eén op de dertien jongeren rookten in steden waar er wel een streng antirookbeleid was.

Na het invoeren van een algemeen rookverbod, zakte in alle steden het aantal rokende jongeren nog eens met 3 procent. Er werd overigens wel tegelijkertijd een grootse antirookcampagne gestart, dus deze kan ook van invloed zijn geweest. De horeca ondervond overigens geen last van het rookverbod.