Ziekenhuisapothekers moeten een grotere rol gaan spelen in de behandeling van patiënten in en buiten het ziekenhuis.

Dit stelt Lie-A-Huen, hoogleraar Klinische Farmacie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam in haar rede 'De betrouwbare innovatieve pil'.

Zij pleit voor meer ziekenhuisapothekers op verpleegafdelingen. De extra kosten die dit met zich mee brengt, zullen zich op termijn terug betalen door minder schade door geneesmiddelen. Ook stelt zij voor de ziekenhuisapotheek medicijnen te laten bereiden.

Voordelen van het gebruik van de ziekenhuisapotheek is dat de medewerkers een vertrouwensband hebben met patiënten; van opname tot ontslag. Ook werken de ziekenhuisapotheken nauw samen met specialisten en kunnen ze vragen van patiënten over de medicatie beantwoorden.

De meeste fouten die gemaakt worden in ziekenhuizen hangen samen met medicatie. Niet alleen is dit plan beter voor de patiënten, maar uiteindelijk levert het ook geld op. In het AMC wordt al met veel succes op deze manier gewerkt.