AMSTERDAM - Scholen die actief jongeren tot een gezondere levensstijl proberen te verleiden, zien resultaat van hun inspanningen.

Speciale lessen, extra mogelijkheden voor sport en bewegen en minder vette spijzen en dranken in de kantine leiden ertoe dat het overgewicht wordt teruggedrongen.

Dat blijkt uit een onderzoek waarop Amika Singh 11 april aan het VU medisch centrum promoveert. Het onderzoek heeft betrekking op bijna 1100 vmbo-scholieren.

De jongeren die een programma volgden dat Singh had ontwikkeld, bleken per dag een kwart liter minder frisdrank te drinken. Dat is een aanzienlijke vermindering van de calorie-inname per dag.