De samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen kan veel beter. Dat vinden de artsen en verpleegkundigen zelf. Dit blijkt uit een onderzoek van de vakbladen Medisch Contact en Nursing.

Volgens de ondervraagden kan vooral de manier van communiceren beter en moet er meer onderling respect zijn.

Van de artsen en verpleegkundigen die meewerkten aan het onderzoek zegt 77 procent van de artsen dat de samenwerking te wensen overlaat. Van de verpleegkundigen vindt zelfs 95 procent dat.

Arrogant
Opvallend is dat niet alleen de verpleegkundigen de artsen arrogant vinden, maar ook de artsen zelf vinden artsen vaak arrogant. Over de toegankelijkheid van artsen zijn ze het minder eens. Van de verpleegkundigen vindt 64 procent dat de artsen neigen naar 'niet toegankelijk'. Terwijl 57 procent van de artsen de artsen wel toegankelijk vinden.

Voor het onderzoek werden zo'n tweeduizend artsen en tweeduizend verpleegkundigen benaderd. Hiervan reageerden 29,5 procent van de artsen en 13,1 procent van de verpleegkundigen.