DEN HAAG - Voor gezondheidstests die mensen thuis op eigen houtje kunnen uitvoeren moet een keurmerk komen. Consumenten die willen uitzoeken of ze bepaalde ziekten onder de leden hebben, kunnen dan zien welke thuistests goed zijn en welke niet.

De Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering, pleit hiervoor in een studie. Hij vindt dat een onafhankelijke en gezaghebbende instantie die keurmerken moet gaan uitdelen.

De laatste jaren bieden bedrijven steeds meer gezondheidstests aan voor tal van ziekten. De Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), die ook bij het advies was betrokken, noemen niet alle tests even betrouwbaar.

Daarbij kan een patiënt veel narigheid over zich heen krijgen als uit de test blijkt dat hij of zij een ernstige ziekte heeft, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Ziektekostenverzekering

De twee adviesorganisaties vinden dat de overheid belangrijke tests voor levensbedreigende ziekten moet betalen, of dat consumenten de kosten kunnen verhalen op de ziektekostenverzekering.

Dat zou alleen moeten gebeuren als de tests werkelijk betrouwbaar zijn en een patiënt beter of langer blijft leven door de snelle diagnose.