Mensen die problemen ondervinden naar aanleiding van een behandeling in  een particuliere kliniek kunnen hun zaak vanaf 1 april 2008 voorleggen aan de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Deze nieuwe geschillencommissie is opgericht op aandringen van de Consumentenbond. De nieuwe geschillencommissie kan zich echter alleen buigen over problemen met klinieken die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie ZKN.

Tegelijk met de oprichting van de nieuwe geschillencommissie worden voor de aangesloten klinieken ook algemene voorwaarden van kracht. Daarin is onder andere vastgelegd dat klinieken totaalprijzen moeten vermelden.

Verder moet er altijd duidelijk zijn vastgelegd welke implantaten, medicijnen en hulpmiddelen worden gebruikt. Ook zijn er spelregels opgesteld over de informatievoorziening.