Met het project Kijk op de Kleintjes is Nijmegen in 2006 begonnen met het beter aanpakken van afwijkend gedrag bij peuters. Uit de evaluatie bleken de  uitkomsten positief.

Het project Kijk op de Kleintjes spoort kinderen tussen nul en vier met gedrags- en ontwikkelingsproblemen al vroeg op. Er werden 6700 Nijmeegse kinderen gevolgd, waarvan er 400 hulp kregen. Soms bestond dat uit simpelweg hulp voor de ouders met opvoeden, maar voor honderd gezinnen was er ook professionele hulpverlening beschikbaar.

De samenwerking tussen GGD, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg verliep naar ieders tevredenheid. Hierdoor zijn meer kinderen geholpen dan vooraf werd verwacht. Met het project dat sinds september 2006 loopt, hoopt de gemeente Nijmegen dat latere, ingrijpendere, vormen van zorg uit kunnen blijven.