Kinderen en tieners die veel pesten, blijken vaak ook slecht in het maken van vrienden en hebben een moeilijke band met hun ouders.

Tot nu toe worden de bullebakken alleen op hun pestgedrag aangepakt. Maar vaak blijken zij ook problemen te hebben met agressie en de juiste normen en waarden. Hierdoor botsen zij vaak met hun ouders. Ze hebben veel ruzie met vrienden en voelen zich verbonden met andere pestkoppen.

Dit concluderen onderzoekers van de Britse universiteiten van York en Queens. Ze hielden het gedrag bij van 466 meisjes en 405 jongens. Elk jaar van hun tiende tot achttiende levensjaar vulden ze een vragenlijst in over pesten, hun relaties met anderen en negatief gedrag.

Relatieprobleem
Meeste kinderen pesten wel ooit, maar bijna 10 procent zegt al die jaren veel te pesten. Ongeveer 13 procent is gestopt met pesten na de basisschool en 35 procent zegt gematigd te pesten. Iets meer dan 41 procent van de kinderen pest nauwelijks of nooit.

De wetenschappers vinden pesten een 'relatieprobleem' en benadrukken dat begeleiding zich niet alleen moet richten op de pestkop, maar ook op zijn ouders en vrienden. Ze vinden het verstandig om de treiteraars al van jongs af aan te volgen in kleine groepjes en ze te helpen met hun sociale vaardigheden.