DEN HAAG - Het aantal gevallen van tuberculose in Nederland is in tien jaar bijna gehalveerd. Tussen 1996 en 2006 daalde het aantal tbc-patiënten hier van 10,8 naar 6,2 van elke 100.000 inwoners.

Dat is het op drie na laagste percentage van alle Europese landen, aldus een overzicht dat het Europese agentschap voor ziektepreventie ECDC maandag verspreidde.

De daling in Nederland is veel forser dan in veel andere Europese landen. Europa telde als geheel nog bijna 90.000 gevallen in 2006. Vooral in Oost-Europa en de Baltische staten woekert de ziekte nog volop, met name onder arme immigranten, gevangenen en hiv-patiënten.

Bestrijding

De EU probeert de infectieziekte steeds zo snel mogelijk te ontdekken, om verspreiding te voorkomen.

"Tuberculose komt de laatste jaren minder vaak voor, maar we hebben de ziekte nog lang niet uitgeroeid'', waarschuwt directeur Zsuzsanna Jakob van het EU-agentschap.

"We moeten tbc de komende jaren echt hard bestrijden. Nu kan het nog, omdat de resistente tbc-variant nog zeldzaam is in veel EU-landen.''

Zorgwekkende variant

Naast de gewone tbc kampen de meeste Europese landen met een zorgwekkende variant op die niet meer reageert op medicijnen. De zogeheten Multidrug-resistant TB (MRD-TB) kwam in Nederland vijf keer voor in 2006.

In Litouwen waren dat er al 332 en in Letland 142. Het EU-agentschap is zeer bezorgd over deze variant.