Langdurig zieke werknemers lopen vaak ander, passender werk mis. Dit komt doordat werkgevers en arbeidsconsulenten te lang afwachten voordat ze actie ondernemen.

Volgens de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zouden alle betrokken partijen - ook de zieke zelf - al in het eerste ziektejaar moeten bedenken of een nieuwe baan bij een andere werkgever een oplossing zou zijn voor het ziekteverzuim. Momenteel wordt er te lang afgewacht. En dan is het volgens de onderzoekers te laat om nog aan een nieuwe baan te komen.

In Nederland zijn meer dan 300.000 werknemers langer dan dertien weken ziek. Dit komt vooral voor bij de overheid, in de zorg en het onderwijs.