Er is een nieuwe methode ontwikkeld die nierschade voorkomt bij mensen die een röntgenonderzoek ondergaan.

De Arnhemse Alysis Zorggroep werkt sinds enkele maanden met de methode. Jaarlijks lopen een half miljoen mensen het risico op nieraandoeningen door de contrastvloeistof die bij röntgenonderzoek wordt gebruikt. Deze aandoeningen zijn soms zelfs dodelijk.

Mensen met hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes of ouderen lopen vooral risico bij röntgenonderzoek. De contrastvloeistof kan bij deze groepen de nieren beschadigen. Sinds de ziekenhuizen in Arnhem de nieuwe methode gebruiken, is bij niemand meer achteruitgang in de nieren ontdekt. 'Als alle ziekenhuizen op deze manier gaan werken, kan dat tientallen doden per jaar schelen', zegt internist Louis Reichert.

De methode is vooral logistiek van aard en richt zich voornamelijk op specifieke screening van risicopatiënten. Zij krijgen voor en na de röntgen een infuus met fysiologisch zout toegediend.