Allochtonen die hun eigen afkomst loslaten en er ondertussen niet in slagen te 'verwesteren', lopen het grootste risico om schizofreen te worden.

Dat blijkt uit onderzoek van psychiater Wim Veling van de Erasmus Universiteit. Hij bekeek hoe het kan dat allochtonen, en met name Marokkanen, vaker schizofreen zijn dan autochtonen. Uit zijn studie blijkt dat migranten die zich gediscrimineerd voelen en daardoor hun afkomst 'loslaten', het meest getroffen worden door de ziekte.

'Als je je als etnische minderheidsgroep gediscrimineerd voelt kun je besluiten die minderheidsgroep te verlaten en je aansluiten bij de meerderheid. Of je kunt juist blij en trots zijn tot die minderheid te behoren en daar een positief zelfbeeld aan ontlenen.  Dat biedt bescherming en verstevigt je identiteit', zegt Veling.

Veel allochtonen blijken voor de eerste strategie te kiezen, maar Nederlanders blijven hen vervolgens zien als Marokkaan of Turk en daardoor verliezen zij hun identiteit. Dat in combinatie met het gevoel gediscrimineerd te worden en sociale isolatie, blijkt vaak schizofrenie op te roepen.

Uit onderzoek blijkt dat Marokkanen zich vaker gediscrimineerd voelen dan Turken.