DEN HAAG - Een apparaat waarmee anesthesiologen de diepte van een narcose bepalen, werkt niet goed. Patiënten kunnen zo te vroeg wakker worden.

Het gebruik van de BIS monitor moet voortijdig ontwaken voorkomen. Maar uit donderdag gepubliceerd onderzoek in The New England Journal of Medicine blijkt dat het risico niet daalt.

Methode

Amerikaanse onderzoekers bekeken 2000 patiënten die een algehele narcose kregen via een mondkapje.

Bij de helft van de patiënten werd de hoeveelheid toe te dienen narcosegas bepaald met de BIS-monitor, waarbij de gemeten hersenactiviteit onder een bepaalde drempel moest blijven.

Traditioneel

Bij de andere patiënten werd de zwaarte van de narcose traditioneel bepaald aan de hand van de concentratie uitgeademd narcosegas.

In de groep met de BIS-monitor werden twee mensen voortijdig wakker; vier hadden een verhoogd bewustzijn. In de traditionele groep werden er twee wakker en had er slechts één een verhoogd bewustzijn.

Nederland

Het apparaat, een product van het Amerikaanse bedrijf Aspect Medical Systems, wordt ook in Nederland gebruikt.

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie wil een aanvullend onderzoek naar de werkzaamheid van de monitor. In Nederland zouden elk jaar 1000 tot 2000 patiënten tijdens de operatie wakker worden.