De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is met nieuwe regels gekomen over vrouwenbesnijdenis. Hierbij zijn alle vormen van besnijdenis onacceptabel en worden als mishandeling gezien.

Artsen en verpleegkundigen mogen geen besnijdenis uitvoeren. Zorgverleners zijn voortaan ook verplicht om vrouwenbesnijdenis te melden bij de IGZ. Er waren in 1994 al soortgelijke regels opgesteld, maar die zijn nu dus vernieuwd.

Daarbij komt dat besnijdenis bij meisjes onder de 18 nu als kindermishandeling wordt behandeld. Besnijdenis bij meisjes wordt nu dan ook bij het Openbaar Ministerie en het Advies- en meldpunt Kindermishandeling gemeld.

Artsen en andere hulpverleners die vermoeden dat ouders besnijdenis bij hun dochter overwegen, wijzen de ouders erop dat dit strafbaar is. Bovendien zullen de zorgverleners ook de meldcode voor kindermishandeling hanteren als zij vermoeden dat een meisje besnijdenis te wachten staat.