Er komen steeds minder mensen met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis terecht. Vooral onder mannen is een daling zichtbaar.

Tussen 1995 en 2005 is het aantal opnames na een infarct met een derde gedaald. Bij mannen was er een daling van 34 procent, bij vrouwen 27 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS denkt dat het aantal mensen met een te hoog cholesterolgehalte is afgenomen, waardoor minder mensen een infarct kregen. Ook is het aantal rokende mannen in die tien jaar gedaald.

In 2005 kwamen twaalf mensen per tienduizend inwoners in het ziekenhuis terecht met een acuut hartinfarct. Bij een hartinfarct is er sprake van een lokale beschadiging, afsterving of verstopping waardoor het hart niet goed kan werken.