DEN HAAG - Brood en bijvoorbeeld ontbijtgranen moeten standaard worden verrijkt met foliumzuur. De Gezondheidsraad adviseert dat aan de regering in een rapport dat hij donderdag heeft gepubliceerd.

De ingreep is volgens de raad nodig om de kans te verkleinen dat er in Nederland kinderen worden geboren met spina bifide, een 'open ruggetje'. De aandoening kan veel blijvende handicaps veroorzaken bij het kind.

Officieel geldt in Nederland het advies dat vrouwen die zwanger willen worden rond de conceptie extra foliumzuur moeten slikken. Volgens de Gezondheidsraad wijst onderzoek uit dat driekwart van de allochtone en laagopgeleide vrouwen dat advies niet kent.

Andere boeg

De raad verwacht dat het lang zal duren voordat voorlichtingscampagnes ook deze groep hebben bereikt. Het adviesorgaan gooit het daarom over een andere boeg en pleit voor toevoeging van foliumzuur aan de basisvoeding.

Volgens de raad moet dan wel heel duidelijk zijn aan welke producten wel en geen foliumzuur mag worden toegevoegd. Anders bestaat de kans dat kinderen te veel foliumzuur binnen krijgen. Dat zou, volgens een woordvoerder, ook weer slecht kunnen zijn voor de gezondheid.

In Nederland worden per 10.000 kinderen 4,5 baby's geboren met een open ruggetje.