Scholen die intensief vechten tegen pesten, hebben minder slachtoffers en pesters binnen hun muren dan andere scholen.

Uit een test met de zogenaamde PRIMA anti-pestmethode, de afgelopen twee jaar op 24 basisscholen gehouden, blijkt dat een strikt beleid echt werkt. Op de scholen is het aantal slachtoffers van pesten met tweederde verminderd. Het aantal kinderen dat zelf pest ismet gemiddeld de helft gedaald.

De PRIMA-methode werkt vooral voor kinderen in groep 6. Met PRIMA voert een school een actief anti-pestbeleid, dat al in de kleutergroepen begint. Kinderen moeten er bijhouden of zij gepest worden of zelf pesten, en via groeps- en individuele gesprekken komt het thema aan bod. Rollenspelen en de betrokkenheid van ouders staat ook centraal bij PRIMA.

Pesten komt veel voor op basisscholen en in het middelbaar onderwijs. Dit kan de slachtoffers veel schade berokkenen, bijvoorbeeld doordat zij een laag zelfbeeld krijgen, depressief worden of andere psychische klachten ontwikkelen.