Pubermeisjes die zich op school niet populair voelen, komen vaak in de volwassenheid flink aan.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder vierduizend meisjes van gemiddeld 15 jaar. Van de meisjes die op school niet populair waren, bleek bijna 70 procent meer kans te hebben om na de puberteit aan te komen. Gemiddeld kwam deze groep rond de zes kilo aan. De andere meisjes kwamen ook aan, maar lang niet zoveel.

Er is niet onderzocht waarom dit het geval is, maar de wetenschappers vermoeden dat het komt doordat de onpopulaire meisjes wellicht hun minderwaardige gevoelens weg-eten. Ze gaan verder kijken naar hoe dit zit.

De meisjes moesten voor het onderzoek aangeven hoe populair zij dachten te zijn op school. Op een schaal van één tot tien gaven 4264 meisjes aan boven de vijf te zitten; 182 meisjes zat onder de vier.