Het dagelijks krijgen van een groeihormoon-injectie kan helpen om fibromyalgie te verlichten.

Dat concluderen onderzoekers naar aanleiding van kleinschalig onderzoek. Volgens hen neemt de pijn bij fibromyalgie-patiënten af als zij elke dag een spuitje met groeihormonen krijgen toegediend. Ze vermoeden dat een tekort aan groeihormonen een mogelijke oorzaak is van fibromyalgie.

Twaalf patiënten met de aandoening kregen dagelijks de groeihormoontherapie. Twaalf andere patiënten kregen de injecties niet en volgden hun normale behandeling. Na een jaar bleek dat degenen die hormoontherapie hadden gevolgd, veel minder pijnpunten hadden in hun lichaam. Eerst hadden zij op gemiddeld 16,5 plekken pijn, na de behandelingen nog maar op 6,5.

De patiënten waren bovendien tevredener over hun leven. Meestal worden mensen met fibromyalgie behandeld met antidepressiva, fysiotherapie en psychotherapie. Fibromyalgie is een aandoening waarbij pijnlijke spieren en vermoeidheid centraal staan.

De onderzoekers gaan de feiten nu op grotere schaal testen.