DEN HAAG - Gemeenten geven steeds meer prioriteit aan het aanpakken van alcoholproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dat maandag openbaar werd.

Een toenemend aantal gemeenten formuleert alcoholbeleid en er lijkt een omslag te zijn van gedogen naar handhaven, zo zegt de VWA. Aan de andere kant maken gemeenten nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die met name de drank- en horecawet biedt om een effectief alcoholbeleid te voeren. Ook is de verlening van vergunningen voor horecabedrijven en slijterijen niet altijd in orde.

Sportkantines

Op grond van de drank- en horecawet kunnen gemeenten, naast de landelijke regels, aanvullende lokale regels stellen. Onderzoek wijst uit dat vier van de tien gemeenten dit doen. Het gaat dan vooral om het verbieden van de verkoop van sterke drank op bepaalde plaatsen, zoals sportkantines.